تبریک سامانتل به دانشجویان به مناسب 16 آذر

روابط عمومی سامانتل ، 16 آذر روز دانشجو را به تمامی دانشجویان به ویژه دانشجویانی که مشترک سامانتل هستندتبریک گفت.

افزودن نظر جدید

avatar