کمیسیون تنظیم مقررات در جدیدترین مصوبه خود، مصوبه قبلی را تکمیل و شرایط جدیدی را برای اعمال تعرفه ترجیحی برای ترافیک اطلاعات داخلی بررسی و تصویب کرد. مطابق با این مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین الملل تعریف شده و این تفاوت باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر و بسته های تعریف شده اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده، رعایت شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لیست تمامی سایت پرترافیک داخلی را به اپراتورها و شرکت‌های اینترنت ارائه کرده است که کاربران با مراجعه به این سایت‌ها می‌توانند نصف هزینه را پرداخت کنند.
فهرست سایت‌های مشمول ۵۰ درصد کاهش اینترنت پرسرعت از طریق سامانه ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ، مربوط به سازمان فناوری اطلاعات ایران در آدرس : https://icip.ito.gov.ir/index.php/site/page/view/list_ip قابل مشاهده است.