عاملیت فروش خدمات ارتباطی ثابت (سروکو)

عاملیت فروش خدمات ارتباطی ثابت (سروکو) به روش زیر اعطا می‌گردد:

عاملیت فروش خدمات ارتباطی ثابت (سروکو) به روش زیر اعطا می‌گردد:

به اشخاصی که شرکت ثبت شده (سهامی خاص و یا مسئولیت محدود) و یا جواز کسب معتبر که حداقل دو سال از زمان ثبت شرکت یا یک سال از دریافت جواز کسب ایشان گذشته و دارای حسن شهرت باشد با ارائه مستندات زیر می‌توانند درخواست نمایندگی داشته باشند.

  • درخواست مکتوب جهت عقد قرارداد
  • ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه‌های رسمی: ثبت شرکت (آگهی تاسیس)، آخرین تغییرات آدرس، آخرین تغییرات سهامداران، آخرین تغییرات صاحبین امضا / ارائه تصویر جواز کسب
  • تصویر از کارت ملی و شناسنامه صاحبین امضا / دارنده جواز کسب
  • گواهی امضا از صاحبین امضای مجاز / دارنده جواز کسب که قرارداد را امضا خواهند کرد
  • ارائه تصویر از محل شرکت ( فضای بیرونی محل کسب و فضای داخلی ارباب رجوع)
  • ارائه گواهی مالیات ارزش افزوده
  • ارائه تصویر یک فقره چک صیادی* جهت استعلام از بانک مرکزی
  • ارائه فایل / تصاویر سامانه اعتبار سنجی افراد

* چک فوق بابت ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد و همچنین ضمانت فعال‌ سازی سرویس‌های TD نیز می­باشد و در ‌صورت عدم فعال‌ سازی مودم‌­ها در مدت مشخص شده و یا فروش آنها در بازار بدون اختصاص بسته اولیه، شرکت این اختیار را دارد تا چک مذکور را وصول نماید.

Free WordPress Themes, Free Android Games