غیرفعال سازی نرم‌افزارهای فیس تایم و آی مسج
به اطلاع کلیه مشترکین سامانتل دارندگان گوشی‌های آیفون می‌رساند گوشی‌‌های آیفون هنگام فعال‌سازی به‌صورت خود‌کار و بدون اطلاع مشترک پیامک‌هایی را به مقصد‌های بین‌المللی ارسال می‌کنند. درصورتی‌که کاربر دو گزینه فیس‌تایم و آی‌مسج (IMessage & FaceTime) را غیرفعال نکند، هزینه‌هایی اضافی بر صورت‌حساب تلفن افزوده و یا از اعتبار مشترک کسر خواهد شد. به‌منظور عدم ارسال پیامک‌های بین‌المللی آی مسج و فیس تایم و تحمیل هزینه‌ها،باید این دو نرم‌افزار را درگوشی خود غیرفعال سازند.

  • روش غیرفعال کردن IMessage آیفون

 

  1. به قسمت setting بروید.
  2. در قسمت setting بخش message را پیدا کنید.
  3. در بخش message می‌توانید گزینه IMessage را به‌صورت غیرفعال درآورید.

 

  • جهت غیرفعال کردن فیس تایم Face Time نیز می‌توانید از مسیر مشابه فوق در setting استفاده کنید:

 

  1. به قسمت setting بروید.
  2. در قسمت setting بخش Face Time را پیدا کنید.
  3. در بخش Face Time گزینه Face Time را غیرفعال کنید.