• حداکثر حجم فایل مورد نظر باید کم تر از 5 مگابایت باشد