*فقط به در خواست هایی که در قالب فایل ضمیمه ، ارسال شده باشد ، رسیدگی میگردد.

دریافت فرم استخدام ( فرمت word )
دریافت فرم استخدام ( فرمت PDF )

  • حجم فایل باید کم تر از 5 مگابایت باشد