اعطای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) با مصوبه ۲۱۰ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در واپسين روزهای اسفند ۹۳ كليد خورد. به گزارش سازمان تنظیم مقررات هدف از انجام این کار افزايش رقابت، افزايش كيفيت و پوشش نيازهای  مشتركان خاص و ترغيب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار  تلفن همراه كشور به دنبال تدوين و اعطای آن بود و پس از يكسال، در آستانه آخرين ماه سال ۱۳۹۴ شرکت کیش سل پارس موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)  را دريافت كرد .دريافت‌كنندگان موافقتنامه اصولي مطابق مصوبه كميسيون شش ماه فرصت دارند كه با اپراتورهاي ميزبان (اپراتورهاي تلفن همراه) براي استفاده از شبكه دسترسي آنها به توافق برسند و درصورت توافق، پروانه براي آنها صادر خواهد شد و پس از آن مي‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

تاریخ خبر :27/11/1394

منبع : www.mehrnews.com/news/3558177