هدیه سامانتل به مشترکین به پاس صبوری در قطع اینترنت سراسری

سامانتل اپراتور نسل جدید تلفن همراه در اقدامی دلجویانه، مدت زمان قطعی اینترنت در روزهای گذشته را به بسته های مشترکین خود اضافه می کند.

روابط عمومی سامانتل اعلام کرد : با اتصال اینترنت سراسری از سوی کمیته امنیت ملی در روزهای گذشته و بازگشت شرایط عادی به شبکه ارتباطی کشور، این اپراتور با قدردانی از صبوری مشترکین خود در روزهای بحرانی و قطعی اینترنت، تمام مدت زمان قطعی و عدم دسترسی مشترکین به اینترنت شبکه تلفن همراه سامانتل را به بسته های فعال مشترکین اضافه می کند.

این اقدام تنها برای جبران زمان سوخته مشترکین در زمان قطعی ناخواسته بوده وبه صورت خودکار تمدید می گردد

و نیازمندانجام هیچگونه فرایند یا اقدامی از سوی مشترکین این اپراتور نیست.

افزودن نظر جدید

avatar