هم آوا

این کافه پر از لحظات انتظار است که این نواهای پر خاطره این لحظات را برای شما دل انگیز میکند. برای پیوستن به کافه آوای سامانتل آواهای خاطر انگیز خود را جستجو کنید بشنوید و انتخاب کنید.
هزینه فعالسازی این سرویس ماهیانه 300 تومان است که، از حساب کاربری شما کسر میگردد در صورت عدم لغو این سرویس هرماه این سرویس به طور خودکار تمدید می گردد.
امکان بهرمندی از این سرویس به زودی برای مشترکین سامانتل فراهم خواهد شد.

افزودن نظر جدید

avatar