کدهای دستوری

مشترکین سامانتل می‌توانید با استفاده از سیستم کدهای دستوری، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

  • کد دستوری #9*
  • منو اصلی

راهنمای استفاده مشترکین از USSD

منو اصلی

ردیف

توضیحات

کد دستوری

1

کد دستوری

9#*

2

اعتبار

1#*9*

3

بسته‌های فعال

2#*9*

4

خلاصه حجم بسته

1#*2*9*

5

جزئیات حجم بسته

2#*2*9*

6

خرید بسته

3#*9*

7

خرید شارژ

4#*9*

8

راهنما

5#*9*

 

  • خرید بسته

 

راهنمای استفاده مشترکین از USSD
بسته اینترنت کوتاه مدت
ردیفتوضیحاتکد دستوری
1بسته اینترنت کوتاه مدت1#*1*3*9*
21 روزه 1 گیگ1#*1*1*3*9*
37 روزه 1 گیگ2#*1*1*3*9*
47 روزه 2 گیگ3#*1*1*3*9*
57 روزه 2.5 گیگ4#*1*1*3*9*
614 روزه 1.5 گیگ5#*1*1*3*9*
714 روزه 2.5 گیگ6#*1*1*3*9*
814 روزه 3 گیگ7#*1*1*3*9*

 

راهنمای استفاده مشترکین از USSD
بسته اینترنت میان مدت
ردیفتوضیحاتکد دستوری
1بسته اینترنت خانواده سامان2#*1*3*9*
2سامان 30روزه1#*2*1*3*9*
3سامان 60 روزه 12#*2*1*3*9*
4سامان 60 روزه 23#*2*1*3*9*
5سمان 90 روزه 14#*2*1*3*9*
6سامان 90 روزه 25#*2*1*3*9*

 

راهنمای استفاده مشترکین از USSD
بسته اینترنت بلند مدت
ردیفتوضیحاتکد دستوری
1بسته اینترنت بلند مدت3#*1*3*9*
2180روزه 36 گیگ1#*3*1*3*9*
3180 روزه 48 گیگ2#*3*1*3*9*
4270 روزه 50 گیگ3#*3*1*3*9*
5270 روزه 72 گیگ4#*3*1*3*9*
6365 روزه 80 گیگ5#*3*1*3*9*
7365 روزه 100 گیگ6#*3*1*3*9*

 

  • خرید شارژ 
راهنمای استفاده مشترکین از USSD
خرید شارژ
ردیفتوضیحاتکد دستوری
1خرید شارژ4#*9*
220،000 ریال1#*4*9*
350،000 ریال2#*4*9*
4100،000 ریال3#*4*9*
5200،000 ریال4#*4*9*

 

Free WordPress Themes, Free Android Games