کدهای دستوری

مشترکین سامانتل می‌توانید با استفاده از سیستم کدهای دستوری، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

راهنمای مشترکین

کد دستوری (USSD)

عملکرد

9#*1) نمایش اعتبار
2) خرید بسته اینترنت
3) نمایش شماره شما
1#*9*نمایش اعتبار
1#*1*9*مانده حساب ریالی
2#*1*9*مانده دیتا    
3#*1*9*مانده مکالمه رایگان
4#*1*9*مانده SMS رایگان
5#*1*9*نمایش تمامی موارد
2#*9*خرید بسته اینترنت
کد دستوری خرید بسته اینترنت حجم گیگابایت

اعتبار

 زمانی روز

قیمت ریال

کسر از اعتبار

1#*2*9*1750,000
2#*2*9*23080,000
3#*2*9*430120,000
4#*2*9*630180,000
5#*2*9*1030280,000
6#*2*9*660210,000
7#*2*9*1060330,000
3#*9*
نمایش شماره شما
6#*9*باقی مانده موجودی حساب شما
Free WordPress Themes, Free Android Games