کدهای دستوری

مشترکین سامانتل می‌توانید با استفاده از سیستم کدهای دستوری، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

راهنمای مشترکان سیم کارت
(ussd) کد دستوری عملکرد
*9# 1) نمایش اعتبار
2) خرید بسته اینترنت
3) نمایش شماره شما
*9*1# نمایش اعتبار
*9*1*1# مانده حساب ریالی
*9*1*2# مانده دیتا
*9*1*3# مانده مکالمه رایگان
*9*1*4# مانده SMS رایگان
*9*1*5# نمایش تمامی موارد
*9*2# خرید بسته اینترنت
*9*2*1# 1GB -7روز
قیمت:50،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:1GB
*9*2*2# 2GB -30روز
قیمت:80،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:2GB
*9*2*3# 4GB -30روز
قیمت:120،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:4GB
*9*2*4# 6GB -30روز
قیمت:180،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:6GB
*9*2*5# 10GB -30روز
قیمت:280،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:10GB
*9*2*6# 6GB -60روز
قیمت:210،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:6GB
*9*2*7# 10GB -60روز
قیمت:330،000 ریال(کسر از اعتبار)
حجم دیتا:10GB
*9*3# نمایش شماره شما
*9*6# باقی مانده موجودی حساب شما
Free WordPress Themes, Free Android Games