کنفرانس تلفنی

در این سرویس سامانتل امکان برقراری ارتباط شما با چندین نفر را به طور همزمان فراهم کرده است. در استفاده از این سرویس منطقه جغرافیایی اهمیت نداشته و تنها کافی است پوشش دهی برقرار باشد تا بتوان از تماس گروهی استفاده نمود.

هزینه این مکالمه همانند تعرفه مکالمه عادی محاسبه می‌گردد.

در این سرویس امکان برقراری ارتباط تصویری زنده بین نقاط مختلف جفرافیایی دور و نزدیک را باسامانتل تجربه کنید. برقراری تماس تصویری فارغ از زمان و مکان به سهولت امکانپذیر است.

کنفرانس ویدیوئی می تواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد، مدارک اشتراک در تهیه مدارک، ارسال عکس‎ها و غیره همراه باشد.

امکان بهرمندی از این سرویس به زودی برای مشترکین سامانتل فراهم خواهد شد.

نحوه فعالسازی:

عنوان کد دستوری نوع سیم کارت
کنفرانس تلفنی *9*2*5# دایمی/اعتباری
فعالسازی *9*2*5*1# دایمی/اعتباری
کنفرانس تلفنی غیر فعالسازی *9*2*5*2# دایمی/اعتباری