عیدانه سامانتل به مناسبت روز امید و شادباش نویسی

سامانتل به مناسبت 6 فروردین، روز امید و شادباش نویسی در فرهنگ ایرانی، یک ساعت مکالمه رایگان درون شبکه، 100 عدد پیامک رایگان درون شبکه و 100 عدد پیامک رایگان برون شبکه به مشترکین خود هدیه می دهد.

دراولین روز از سال 1399 سامانتل به مشترکین خود مکالمه رایگان عیدی می دهد

سامانتل، اپراتورنسل جدید تلفن همراه به مناسبت نوروز سال 1399 وتقارن آن با روز جهانی شادی به همه مشترکین خود یک ساعت مکالمه رایگان برون شبکه و یک ساعت مکالمه رایگان درون شبکه عیدی می دهد.

سامانتل به مناسب روز پدر و روز جهانی مادر به مردم ایران هدیه می دهد

به مناسب سال روز میلاد مبارک امیرمومنان حضرت علی ( ع ) بعنوان روز پدر درجوامع اسلامی و تقارن آن با دومین یکشنبه از ماه می ( روز جهانی مادر )، سامانتل به قید قرعه به مردم ایران هدیه می دهد.

امضای تفاهم نامه همکاری مابین سامانتل و شرکت ایران ارقام

شركت های سامانتل و ایران ارقام با هدف استفاده از توان و ظرفیت های دوشرکت درجهت ارایه خدمات، پشتیبانی و خدمات پس ازفروش به مشترکین یکدیگر تفاهم نامه همکاری تدوین و امضاء کردند. درنشست مشترک هوشنگ مرتضوی مدیرعامل سامانتل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه و دکتر کورش منتظری مدیر عامل شرکت ایران ارقام  ارایه دهنده ادامه مطالب