هر روز هدیه در ضیافت 1400

اینبار سامانتلی ها و فرصتی فوق العاده در ضیافت رمضان 1400 سامانتل اولین اپراتور نسل جدید ارتباطات همراه در ماه مبارک رمضان برای مشترکین خود فرصتی فراهم آورده، تا با مصرف حجم اینترنت، بسته مکالمه و همچنین با مصرف مکالمه خود، بسته اینترنتی دریافت نمایند. این فرصت فقط در ماه مبارک رمضان و تا عید ادامه مطالب