اپلیکیشن “سامانتل من” آماده بهره بردای شد

سامانتل من

با استفاده از اپلیکیشن My Samantel ، مشترکین سیم کارت های دایمی و اعتباری سامانتل می توانند ضمن آگاهی لحظه ای از وضعیت حساب کاربری، کلیه خدمات غیر حضوری مورد نیاز خود را به صورت آنلاین دریافت و عملیات اجرایی آن را شخصا انجام دهند.

تبدیل سیم کارت اعتباری مشترکین سامانتل به دائمی

سامانتل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه به منظور ایجاد سهولت در بهره مندی از خدمات ارتباطی برای مشترکین، ازجمله دریافت صورتحساب به جای خرید مکرر شارژ درطول دوره مصرف، امکان تبدیل سیم کارت های اعتباری مشترکین تهرانی به دایمی را فراهم کرده است.

عیدتهذیب نفس و جشن زیبای فطر بر شما مبارک باد

ای بندگان مخلص خدا گوارایتان باد مائده تقوا که درمیهمانی خدا تناول گردید. اینک زمان طلبیدن است. بیایید همه باهم دست به دعا برداریم و همه باهم بخوانیم، الهم انی اسئلک خیر ماسئلک منه عبادک الصالحون.

روابط عمومی پدیده ای شگفت انگیز در عصر ارتباطات واطلاعات

همگان می دانند که ارتباطات زمینه ساز حرکت شتابان جهان به سوی عصر اطلاعات و دیجیتال و به دنبال آن ورود به جامعه اطلاعاتی است، بی آنکه از اهمیت آن کاسته شده باشد.
آنچه دراعصار پیشین ، حال و آینده تغییر نیافته ونمی یابد، بخش ارتباطات انسانی آن است که مسئولیت اجتماعی آن بر دوش روابط عمومی ها سنگینی می کند.