شبکه امن همراه (APN)

 

بـــا اســـتفاده از ایـــن ســرویس، مشــترکین ســازمانی مــی‌تواننــد بــدون وابســتگی بــه اینترنــت، ازطریق سیم‌کارت‌های سامانتل یـــک کانـــال ارتباطـــی امـــن و در قالب یک شبکه اختصاصـــی بـــه شـــبکه داخلـــی خـــود در نقـــاط مختلـــف کشـــور متصـــل شــده و اطلاعات موردنیاز را بــه ســرورهای داخلــی خــود منتقــل نمایند.

سازمان‌ها می‌توانند دسترسی به شبکه داخلی خود و ارتباط‌های میان کارکنان، تجهیزها و سرورهای خود را با استفاده از سیم‌کارت‌های سامانتل در سطح کشور گسترش دهند.

یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های شبکه امن همراه در خدمات مالی انتقال داده‌های تراکنش‌های مالی در دستگاه‌های POS سیار و دستگاه‌های ATM سیار و ثابت برای سازمان‌هایی که امنیت اطلاعات برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، مانند بانک‌ها، سازمان‌های عمومی و دولتی، شرکت‌های بیمه و سایر را تسهیل می‌کند.

 

امکانات و مزایا

 

  • تامین امنیت بالا و حفاظت از اطلاعات سازمان‌ها برای تبادل اطلاعات بدون نیاز به اینترنت
  • راه‌اندازی کم‌هزینه و آسان برای تمامی سیم‌کارت‌های دیتا و یا عادی سامانتل برای سرویس APN
  • قابلیت ایجاد سرویس APN بر روی سیم‌کارت‌های فعلی یا جدید سازمان
Free WordPress Themes, Free Android Games