اپلیکیشن “سامانتل من” آماده بهره بردای شد

سامانتل من

با استفاده از اپلیکیشن My Samantel ، مشترکین سیم کارت های دایمی و اعتباری سامانتل می توانند ضمن آگاهی لحظه ای از وضعیت حساب کاربری، کلیه خدمات غیر حضوری مورد نیاز خود را به صورت آنلاین دریافت و عملیات اجرایی آن را شخصا انجام دهند.